Search
Start produktberegner

Litex BIMobject

Hva er BIM?

Bygningsinformasjonsmodellering er en prosess for å skape tredimensjonale, intelligente konstruksjoner som gir arkitekter, ingeniører og ansvarlig personell (AEC) informasjon og verktøy for å designe, bygge og forvalte bygninger.

I utgangspunktet en informasjonshåndterings-prosess for byggeprosjekter.

Hva trenger vi BIM til?

BIM muliggjør mer samarbeid mellom de ulike aktørene som er involvert i arkitektur og konstruksjon. Hoved¬målet er å spare tid og kostnader, samtidig som det reduserer feil og behovet for å omprosjektere.

De statlige instansene øker også stadig bruk av BIM for å øke produktiviteten og redusere kostnadene. Statlige prosjekter vil etter hvert benytte BIM som et obligatorisk krav til prosjektering.

Hvem bruker BIM?

BIM brukes primært av arkitekter, spesifiserende og ingeniører involvert i konstruksjon og bygging av bygninger. Informasjonen i BIM benyttes videre av personell med ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, og til slutt brukes det også under rivning og resirkulering av materialer.

Hva har Litex laget?

Litex har opprettet 12 BIM objekter for å dekke de fleste anbefalte konstruksjonsløsninger for våtrom.

Disse objektene er tilgengelig i Norge, Sverige, Finland, Polen, UK.

Se Litex produkter i BIM

Beskrivelsestekst og spesifikasjonstekst i BimObject er tilgjengelig på norsk, men øvrig informasjonen og selve objektene er kun tilgjengelig på engelsk. Objektene er tilgjengelig for Revit og ArchiCAD. Vær oppmerksom på at IFC filer ikke er tilgjengelig for øyeblikket.

Vil du vite mer om våre Litex produkter i BIM?

KLIKK HER